Texte

Despre pedagogia artei digitale

de Nita Mocanu, 2021

O întrebare îndrăzneață ar fi ce vrem să se întâmple în viitor cu aceste persoane, viitorii adulți, în ce lume ar trebui ei să trăiască, ce lume ar trebui ei să creeze? Dacă din programa școlară lipsește contextul actual , atunci  lipsește și perspectiva asupra viitorului. Dar dacă PCI nu ar fi TIC și în loc de Tehnologii ar aparține de Arte? Este imaginea digitală doar tehnologie?