Paraziți

Nita Mocanu. Paraziți. 2018. Serie de fotografii digitale alb negru

Seria de fotografii Paraziți este o căutare a unor posibile relații parazitare în context urban, o analiză a modului în care percepem legătura dintre diferitele elemente dintr-un spațiu urban. Lucrarea are la bază cartea lui Michel Serres, The Parasite, o analiză amplă a comportamentului uman pe care îl corelează cu cel parazitar. În această serie de fotografii relațiile căutate sunt toate determinate de coexistența mai multor agenți (ființe umane și non umane, lucruri, vegetație) într-un spațiu uman și umanizat. Fotografiile sunt o încercare de a vedea dincolo de suprafață, de a distinge mici și subtile indicii ale unei existențe parazitare.

„The parasite is a microbe, an insidious infection that takes without giving and weakens without killing. The parasite is also a guest, who exchanges his talk, praise, and flattery for food. The parasite is noise as well, the static in a system or the interference in a channel. These seemingly dissimilar activities are, according to Michel Serres, not merely coincidentally expressed by the same word (in French). Rather, they are intrinsically related and, in fact, they have the same basic function in a system.” The Parasite, Michel Serres (introduction)

„Parazitul este un microb, o infecție insidioasă care ia fără a da și slăbește fără a ucide. Parazitul este, de asemenea, un oaspete, care își schimbă vorbele, lauda și lingușirea pentru mâncare. Parazitul este și zgomot, static într-un sistem sau interferență într-un canal. Aceste activități aparent diferite sunt, potrivit lui Michel Serres, nu doar exprimate întâmplător prin același cuvânt (în franceză). Mai degrabă, acestea sunt legate intrinsec și, de fapt, au aceeași funcție de bază într-un sistem. ” Parazitul, Michel Serres (introducere)